Náš tým

Záchranný tým (ZT) funguje jako součást Oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) v Ostravě. V současné době čítá celkem 32 členů – dobrovolníků. Vzdělání a kvalifikace členů jsou různé – počínaje kurzem zdravotníka zotavovacích akcí, jakožto nejnižší možné kvalifikace každého člena ZT, přes zdravotnické instruktory, zdravotní sestry, diplomované zdravotnické záchranáře, studenty medicíny a lékaře. Kromě průběžného zdravotnického vzdělávání naši členové absolvují různé semináře a nadstavbové kurzy – v týmu tak jsou osoby kompetentní školit automatickou externí defibrilaci, členové Registru rozhodčích, maskéři poranění, členové s psychoterapeutickým výcvikem, absolventi seminářů o krizovém řízení, psychosociální první pomoci, krizové intervence či absolventi kurzů s přípravou na zdravotnické zajištění akcí velkého rozsahu. Všechny tyto kurzy a kompetence zvyšují připravenost celého týmu a rozšiřují vědomosti členů potřebné pro odvedení kvalitní práce.

Činnost týmu, jak již ze samotného názvu vyplývá, je zaměřena na práci související se záchranářstvím a první pomocí. Cílem je tedy zajištění mnoha činností OS ČČK Ostrava – poskytování zdravotnických asistencí na kulturních, společenských a sportovních akcích, školení a kurzy v poskytování první pomoci, reprezentace oblastního spolku na soutěžích a záchranářských cvičeních nebo třeba prezentace činnosti Českého červeného kříže veřejnosti a prevence obecně. Kromě toho je ZT OS ČČK Ostrava připravován pomáhat lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí (povodně, pátrací akce atd.), a je tudíž zařazen jakožto druhosledová složka Integrovaného záchranného systému ČR.

Profesionální zázemí, nezbytné pro kvalitní práci týmu, tvoří asistent ZT a další zaměstnanci Úřadu OS ČČK. Sídlem ZT je budova OS ČČK Ostrava, kde má tým svou kancelář se skladem materiálu. Tato budova má k dispozici také zasedací místnosti úřadu k poradám a dvě garáže. K transportu a logistickému zajištění využívá ZT sanitní vozidlo a automobil Škoda Kodiaq.